کردان

دخترهای کامپیوتر ۸۳ تصمیم گرفته بودند یک اردوی یک روزه به کردان راه بندازن. به ما پسرها هم گفته بودند که بیاییم.

از اونجا که برای هر کاری باید نماینده های رشته کامپیوتر – که یکی از پسرها و یکی از دخترها انتخاب می شه – برای هماهنگ کردن با دانشگاه اقدام کنند و هیچ کدوم از دوستام حاضر نشده بودند نماینده پسرها بشن ، اردو کنسل شد.

حالا دیگه حتماً دخترها به بی بخار بودن پسرهای همکلاسیشون مطمئن شدند! و احتمالاً بدشون نمیاد که با دندوناشون ریز ریزمون کنند!!