حسش نیست!

من هنوز زنده ام
اما

دیگه مثل قدیما حال و حوصله مطلب نوشتن رو ندارم
دیگه مثل قدیما این وبلاگ اونقدرها بازدید کننده نداره
دیگه مثل قدیما چیزی به ذهنم نمیرسه که بنویسم

اینجا هنوز تعطیل نشده

اما

فعلا حسش نیست!