استاد و دانشجو

یه استاد تقریبا مسنی داریم که معارف درس میده. این آقا هر وقت که بتونه درباره اینکه استاد باید فلان جور باشه و دانشجو باید بهمان جور باشه صحبت می کنه. خلاصه خیلی جو گیر شده!

یه سری سر کلاس گفت: “استاد اگر بدون مطالعه بیاد سر کلاس میمیره!” دوستم برگشت بهم گفت: “دانشجو هم اگه با مطالعه بیاد کلاس میمیره!!”

واقعیتیه ها!!!