نتیجه شیطونی در یاهو مسنجر

طرف تو یاهو خودش رو پشت سر هم آفلاین و آنلاین میکنه. پیغام تغیر statusش سربه فلک کشیده!
بهش میگم چه می کنه این بازیکن!
اسمایلی خنده میفرسته

ده دقیقه بعد اینویزیبل اومده میگه کامپیوتر رو ریست هم کردم اما چراغ یاهو مسنجرم روشن نمیشه!
بهش میگم انقدر خاموش و روشن کردی که چراغش سوخت!
اسمایلی گریه میفرسته

عبرت بگیرین
نکنین از این کارا
برید خونتون