تمام شد

کنکور تمام شد. خیلی سخت بود خیلی سخت. سوالات عجیب غریب و طولانی بودن. البته من هم به اندازه کافی نخونده بودم. حدود یک ماه نا امیدی بهم غلبه کرده بود و نمیذاشت بخونم. تنهایی هم مزید بر علت شده بود.
حالا کنکور آزاد هم تو راهه. تا الان که چند روز گذشته هنوز حس خوندن نیست. اما هرجوری هست از شنبه باید شروع کنم.
امیدوارم که حوصله اش رو داشته باشم