محدودیت!

گاهی وقتا به خودم میگم کاش میشد اینجا هرچیزی که دلم میخواد بنویسم

اما نمیشه… آدرس وبلاگ لو رفته… منو میشناسن… هرچی بگم علیه ام استفاده میشه! تازه ممکنه آبروم بره!!