چهارشنبه سوری

توی تاکسی نشستم صدای گوینده رادیو میاد: یادم میاد قدیما شب چهارشنبه سوری میرفتیم قاشق زنی، آجیل و شیرینی میخوردیم، تا آخر شب دور هم خوش بودیم و ……. منظور آخرش هم این بود که ترقه بازی نکنین
مرتیکه ********* خجالت نمیکشه! انگار نه انگار که اون زمانها هم آتیشی در کار بوده و از روی آتیش پریدنی و زردی من از تو، سرخی تو از من …
همه سنت ها رو میخوان از بین ببرن. الان سعی می کنن بگن کسی آتیش روشن نمیکرده، چند سال دیگه هم اسمی از قاشق زنی و بقیه چیزها نمیبرن. حتی به اسمش هم رحم نمیکنن، خیلی هاشون به چهارشنبه سوری میگن چهارشنبه آخر سال!