سربازی

همه چیز تقریبا خوبه. ۰۲ محل نسبتا خوبی برا گذروندن دوره آموزشیه. امکانات مناسبی داره. از خوش شانسی توی گروهان خوبی افتادم. فرمانده و سر گروهبان ها هم آدمای باحالی هستن. حداقل زیر بارون تمرین رژه نمیدن و کلاس ها رو زیر آفتاب برگزار نمیکنن.
افراد توی گروهانمون هم آدمای درست و حسابی هستن. مثل بعضی گروهان ها تیم کشی قومی قبیله ای نمی کنن خلاصه با هم میخندیم نه به هم