همراه آخر

داشتم به شعار همراه اول فکر می کردم. به این نتیجه رسیدم که چه شعار مزخرفیه: هیچ کس تنها نیست، همراه اول.
از سه تا کلمه منفی که نیروی منفی القا می کنه شعار ساختن: هیچ کس، تنها، نیست

اصلا قبل از اینکه اینو بسازن هیچ کس توی دو تا از آهنگاش میگه “من تنها نیستم” شاید از اونجا یاد گرفتن!
بعد ها که هیچ کس کلیپ آهنگشو ساخت از بیلبورد همراه اول به نفع خودش استفاده کرد و توی کلیپ نشونش داد.

حالا میشه یه حرکت جالب زد با این شعار، که خیلی قشنگ میشه و به درد آدمای تنها میخوره:
“هیچکس همراه نیست، تنهای اول”