توییت!

بهداشتی بودن رو باید کنار گذاشت. اینجا پادگانه!

زیاد نمیخوام از سربازی چیزی بنویسم چون برام شر میشه

دیگه عادت کردم به شیراز…

فکر نمی کنم فرمانده دوست داشتنی تر از این وجود داشته باشه!

چقدر خوبه که وسط اون بیابون یه کار مرتبط به رشته ام بهم دادن

چون میگذرد غمی نیست….

نبود ۲۷۰ روز دیگه؟!