تولد

یه سال دیگه هم به سنم اضافه شد. تولدم مبارک. عمر چقدر زود میگذره… امیدوارم وقتی که سنی ازم گذشت به دوران جوانی غبطه نخورم.

۲۶ ساله شدم. خیلیه نه؟ سنم به خودم نمیاد! سنم جلو زده از خودم. دلم نمیخواد پیر بشم. شوهر خالم چند روز پیش بهم میگفت وقتی من ۲۶ سالم بود ۲ تا بچه داشتم. چه حوصله ای داشته! اصلا حوصله زن و بچه رو ندارم…

۶ سالش شد… وبلاگ رو میگم… تولدش مبارک. خوبه که اینجا رو دارم با اینکه چیز زیادی ندارم توش بنویسم.. فقط برا ثبت گذر عمر خوبه و حسی که توی یه روز داشتی… راستی چرا دیگه دست و دلم به نوشتن نمیره؟

سربازی هم خوب داره میگذره! کی فکرشو میکردم روزی برسه که پیش خودم بگم تقریبا سه ماه دیگه مونده… دوران خوبیه ها اما خوبه فقط یه بار تو زندگیه آدمه!