داره تموم میشه…

سربازی هم در آستانه تموم شدنه. ۳ روز مونده که باید برم تسویه حساب کنم و برگردم. خدمت هم زود گذشت، کلی پول خرج شد کلی وقت تلف شد اما خیالی نیست وقت برای زندگی زیاده میشه جبرانش کرد. این همه سال میخوایم زندگی کنیم یه سال و نیمش هم اینطوری گذشت. تجربه خوبی بود. سر کله زدن با ارتشی ها! اعصاب خوردی ها! البته من که از همه بیخیال تر بودم. میگفتم چه خوبه که اینجوریه! بدتر از این هم میتونست باشه!! بعد مدتها یه جیزی نوشتم. در آینده بیشتر مینویسم. کم کم باید دنبال کار بگردم… ببینم چی میشه…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *