سیروان

پاشدیم رفتیم کنسرت سیروان. انقدر جیغ زدیم که آخرش گوشامون تقریبا کر شده بود و صدامونم گرفته! فکر کنم هیشکی مثل ما این همه انرژی نذاشته بود. ملت لابد پیش خودشون میگفتن اینا از کجا در رفتن!

عالی بود خلاصه. صدای قشنگ سیروان… زنده ش هم محشر بود…

One Reply to “سیروان”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *