آدم تابلو

این دفعه رسما رفتم از مغازه سر کوچه یه روز یه بسته شکر خریدم روز بعدش ۱۲ تا دلستر یه لیتری کلاسیک. خیلی آدم تابلویی هستم نه؟!

One Reply to “آدم تابلو”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *