آدم تابلو

این دفعه رسما رفتم از مغازه سر کوچه یه روز یه بسته شکر خریدم روز بعدش ۱۲ تا دلستر یه لیتری کلاسیک. خیلی آدم تابلویی هستم نه؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *