من برگشتم

۱. میدونم خودم رو مسخره کردم با این وضع وبلاگ داری
۲. تقصیر من نیست.. خود وبلاگ داری از مد افتاده
۳. اما باید پستهای جدیدتر و بیشتری هم بازیابی میشد نمیدونم چرا نشد… یه سری از پستها گم شدن مثل اینکه
۴. کاش این روزهای لعنتی زود بگذره و پاییز بیاد

One Reply to “من برگشتم”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *